نجات رابطه عاطفی

◾نجات رابطه عاطفی با پنج ت

✔️پنج ت: توجه، تقدیر، تأیید، تحسین و تصدیق

یک زوج با رابطه عاطفی سالم ، به طور مرتب ، اهمیت دوطرفه شان را از پنج طریق نشان میدهند. ما نام این روش را پنج “ت” گذاشته ایم:

🔹از بین این پنج روش، توجه از همه مهمتر است. توجه کردن به معنای دیدن، گوش کردن و اصطلاحاً لمس کردن همسرتان است. پیغام اصلی این است: ” من برای توجه به تو وقت میگذارم “.مورد توجه قرار گرفتن به این شکل حس خوبی دارد. افراد اغلب از بی توجهی شکایت دارند. دریافت توجه از همسر متعهد، گوشت و سیب زمینی رابطه است.

🔹دسر، بعد میآید که به شکل دریافت تقدیر است. پیام تقدیر این است: “کارهایی که میکنی را دوست دارم.” شاید این کارها، تا کردن لباسها، لبخند زدن یا نوشتن وبلاگ تان باشد. دریافت تعریف، حس فوق العادهای دارد به ویژه زمانی که از سوی همسرتان باشد تنها فردی در دنیا که امیدوارید خوشحال اش کنید.
🔹تأیید، عضو سوم خانواده “ت” است. پیام این است: ” برای من مهمه که تو خودت باشی. تو رو همینجوری که هستی دوست دارم.” یعنی برای مورد تأیید قرار گرفتن نباید تغییر کنید.

🔹چهارمین “ت”، تحسین است. پیام این است: ” من میتونم این موارد رو ازت یاد بگیرم- روش فکر کردن، چگونگی سازماندهی مسائل مالی، ذوق ات و ملاحظه ات.” وقتی مردم را تحسین میکنیم در واقع برای آنها اهمیت قائل میشویم.

🔹آخرین “ت” برای تصدیق است که از هر چهار مورد دیگر بیشتر به ارتباط روحی نیاز دارد. پیام اصلی این است: ” من به وجودت می بالم.” همسر تصدیق کننده به دلیل حضور همسرش، حس فوق العاده ای دارد. از اینکه چنین کسی بخشی از زندگیمان است حس آمیخته به احترامی داریم.

برای آشنایی با مواردی که می تواند قایق رابطه عاطفی را غرق کند به مقاله “چرا همسرم دچار خیانت عاطفی شد” مراجعه کرده وبا مفاهیمی مانند آزادی بیشتر ، ارتباط عاطفی شدیدتر ، فعالیت بیشتر و مجموعه عواملی که بود و نبودشان تاثیر در بهبود کیفیت رابطه عاطفی دارد ، آشنا شوید .

 

تلگرام
واتساپ
پست الکترونیک
پیمایش به بالا