اختلال شخصیت مرزی

◾اختلال شخصیت مرزی BPD) Borderline Personality Disorder)   ✍🏻در این اختلال الگوی پایداریی از بی ثباتی در روابط میان فردی، واکنش های هیجانی و هویت و همچنین رفتارهای تکانشگرانه می بینیم که با نشانه های زیر قابل تشخیص است : 🔹این افراد ترس شدیدی از ترک و یا طرد شدن (واقعی یا خیالی) دارند 🔸تلاش …

اختلال شخصیت مرزی ادامه مطلب »