انواع افسردگی

⚫ انواع افسردگی ◾اختلال بی نظمی خلق مخرب در این اختلال اولین ویژگی فوران افراطی خشم است که میتواند کلامی و فیزیکی باشد. حملات مکرر خشم به صورت کلامی مثل فحش های خیلی رکیک و بی ادبانه و گستاخانه است و فرد جایگاه افراد را نمیشناسد . در ارتباط با زمان جهت تشخیص باید حداقل …

انواع افسردگی ادامه مطلب »