خودارضایی

◾خودارضایی چیست؟ خودارضایی یا اِستِمنا  یک نوعی فعالیت جنسی که سبب ارضای ناقص میل جنسی شما میشود که شامل دست زدن به اندام تناسلی یا سایر نواحی حساس بدن برای تحریک یا لذت جنسی است. ◾دلایل عمده خود ارضایی چیست؟  نداشتن شریک جنسی است…  تنهایی  تماشای فیلم های محرک  قرار گرفتن در شرایط شهوت برانگیز …

خودارضایی ادامه مطلب »