اختلال افسردگی

◾اختلال افسردگی Depression Disorder ✔️افراد افسرده در ۴ حوزه آسیب میبینند : 🔴هیجان (emotion) 🔴افکار / فرایندهای ذهنی (thoughts and cognition) 🔴رفتار (behavior) 🔴جسمی (physical) 🔹حوزه هیجان در افسردگی : غم (هر موضوع کوچکی آنها را ناراحت می کند و به هم می ریزد) اضطراب احساس گناه خشم معطوف به خود(یعنی فرد خود را تحقیر …

اختلال افسردگی ادامه مطلب »