تمرکز

◾تمرکز 🔸 تمرکز یعنی تواناییِ متمرکز کردن افکار ، توجه و انرژی خود بر روی یک موضوع و بیرون راندن تمام افکار، ایده‌ها، احساسات و هیجان‌های نامربوط از ذهن. تمرکز ذهنی در زندگی اهمیت بالایی دارد. تنها زمانی که ما روی آن کنترل داریم و می‌توانیم از آن استفاده کنیم، لحظه حال است. اگر روی …

تمرکز ادامه مطلب »