خیانت عاطفی

◾خیانت عاطفی

وقتی واژه خیانت به گوشمان می خورد ، اولین موضوعی که به ذهنمون می آید ، ارتباط جنسی دو فرد خارج از چارچوب های تعهد زناشویی آنهاست ، این تعریف می تواند تعریف خیانت محض باشد که با خیانت عاطفی متفاوت است و بعدتر توضیحات بیشتری در موردش می دهیم . اما بهتر است خیانت عاطفی را کمی روشن تر تعریف کنیم .
خیانت عاطفی به عنوان یک رابطه غیر جنسی تعریف میشود که ارتباط عاطفی و متعهدانه شخص را با شریک زندگی اش کاهش میدهد. خواسته یا ناخواسته. در این رابطه افراد افکار و احساسات مهمشان را به جای شریک زندگیشان با شخص سومی در میان میگذارند. سپس به خانه بازگشته و طوری رفتار میکنند گویی اتفاقی نیافتاده است. خیانتهای عاطفی مانند دیگر خیانتها میتوانند تهدیدی برای رابطۀ اصلی فرد محسوب شوند. آنها نمیخواهند رابطه عاطفیشان به یک رابطه جنسی تبدیل شود و فکر می کنند ممکن نیست به لحاظ جسمی جذب یکدیگر شوند. گاهی اوقات یک یا هر دو طرف به لحاظ جنسی، جذب میشوند اما آنها در برابر این چنین امیالی مقاومت میکنند زیرا آن چیزی نیست که از این رابطه میخواهند. بنابراین خیانتهای عاطفی مانند دیگر خیانتها میتوانند تهدیدی برای رابطۀ اصلی فرد محسوب شوند ، چه به ارتباط جنسی منجر شود چه نشود .

◾سه دلیل خیانت عاطفی

🔹فرد سرگردان در مورد حل مشکلات موجود در رابطه اولیهاش احساس ناامیدی میکند.
🔹فرد به دنبال برآورده کردن خواستهها و تمایلاتی است که رابطۀ اولیهاش فاقد آن بود.
🔹این رابطه حس بهتر و بی دردسرتری دارد

◾تفاوت خیانت عاطفی با ارتباط دوستانه

حتی گاهی افراد خیانت عاطفی را  دوستی صمیمانه اشتباه می گیرند . تفاوت خیانت عاطفی با دوستی در این است که افراد در چنین روابطی به شدت جذب یکدیگر شدهاند. آنها مشتاقانه منتظر ملاقات یکدیگر هستند و زمانی که با هم تماس میگیرند، به هم پیغام میدهند یا همدیگر را میبینند مجذوب یکدیگر میشوند. گاهی اوقات آن قدر زمان با هم بودن آنها سریع میگذرد که برای انجام وظایف دیگر و قرارها دیر میکنند. شاید به این دلیل که به یکدیگر اعتماد کامل دارند، در هنگام گفتگو با یکدیگر میتوانند کاملاً غیرتدافعی باشند. آنها نیازی ندارند در مقابل یکدیگر گارد بگیرند یا از خود دفاع کنند، این دو، احساس آزادی و شور و شوق دارند. اولین اصل از خیانت عاطفی که آن را از دوستیها یا روابط جنسی متمایز میکند این است که افراد در این روابط، اشخاصی را پیدا میکنند که بتوانند عواطف و احساساتشان را به راحتی با آنها در میان بگذارند. این همان چیزی است که در وهلۀ اول آنها را به خود جلب کرده و به مدت طولانی در رابطه نگهشان میدارد. خیانتهای عاطفی ممکن است با عنوان یک ارتباط دوستانه بسیار ساده شروع شوند، اما اینگونه باقی نمیمانند. این ارتباط ساده گاهی اوقات بسیار کُند و گاهی بسیار سریع به یک رابطه کاملاً متفاوت تبدیل میشود.

◾بنابراین بهتر است دوستی را نیز تعریف کنیم :

دوستی یک رابطه متقابل مهم اما محدود و غیر جنسی بر اساس قدردانی، اعتماد، علایق و هیجانات مشترک و صمیمت است .دوستیها همچنین دارای محدودیتهایی در زمینه انرژی و زمان هستند. بنابراین در دوستی شما زمان و انرژی مشخص و محدودی را برای دوستان خود میزارید و رابطه دوستی زمان و انرژی زیادی را از روابط همسران کم نمی کند . دوستان واقعی تأثیرات مثبتی بر زندگی هم میگذارند. آنها قطعاً زندگی را بهتر و پربارتر میکنند. دوستیها، تهدیدی برای زندگی مشترک تلقی نمیشوند.

◾اکنون میتوانیم ارتباط دوستانه را با خیانتهای عاطفی مقایسه کنیم :
🔸هر دو، رابطۀ غیر جنسی و شامل ارتباط عاطفی هستند.در حالی که ارتباط دوستانه به لحاظ زمان و انرژی محدود هستند

🔸خیانتهای عاطفی، شدید و خواستار انرژی میباشند.

🔸از همه مهمتر اینکه، خیانتهای عاطفی، اعتماد، انرژی و توجه را از روابط زناشویی میگیرند و یک تهدید جدی برای تعهد شخص به همسرش محسوب میشوند.

◾خیانت های محض:

این اصطلاح برای زمانی است که افراد با شخصی به جز شریک زندگیشان هم رابطه عاطفی و هم جنسی برقرار میکنند. عشاق اغلب در تمامی خیانتها احساس فلج شدن دارند چون در واقع، سیب را با پرتقال مقایسه میکنند. سیب به عنوان رابطۀ اولیه، طعم شیرین وآشنای خانواده، آسایش و زندگی روزمره را تداعی میکند و پرتقال یعنی خیانت، خوشطعمتر به نظر میرسد اما به راحتی خراب میشود. خیانتهای محض برای روابط بسیار تهدیدآمیز هستند. همسری که مورد خیانت قرار گرفته، احساس سرافکندگی و آسیب میکند. بهبود رابطۀ زناشویی پس از یک خیانت، به زمان و تلاش زیادی نیاز دارد. در خیانت ها ما پنهان کاری می بینیم ، چه در خیانت محض چه در خیانت عاطفی ، که با حریم شخصی کاملا متفاوت است .

◾تفاوت میان حریم شخصی و پنهانکاری

مقدار مشخصی از حریم شخصی برای هر رابطه، طبیعی و مثبت است، اما پنهانکاری کاملا متفاوت است و مشکلاتی ایجاد میکند. حریم شخصی به معنای نگهداری برخی موضوعات شخصی است نه به این دلیل که بد است بلکه شخصی هستند. مثالهایی از آن میتواند دعاهای شما، عمیقترین رویاها و زمانی برای تنهایی باشد. اگر از حق حریم شخصی صحبت میکنیم چون میدانیم چقدر وجودش برای هر فرد مهم و لازم است. از سوی دیگر، پنهان کاری با احساس گناه و شرمساری همراه است. ما رازهایی را با ترس از دیگران مخفی نگه میداریم، چون اگر بفهمند چه فکری داریم یا چه کاری انجام دادیم ما را محکوم میکنند. در واقع، این تفاوت میان حریم شخصی و پنهانکاری است که در تشخیص بین دوستیها و خیانتهای عاطفی بسیار مهم است. شریک شما حق دارد که یک دوست داشته باشد. او حتی حق دارد برخی از چیزها را با دیگران در میان بگذارد نه با شما. این حریم شخصی اوست ، اما وارد رابطه عاطفی شدن و مخفی کردن قسمت هایی از این رابطه که ترس برملا شدن آن را داشته باشد دیگر حریم شخصی نیست !!!

برای دیدن پرسشنامه خیانت عاطفی و انجام این تست ، به مقاله “پرسشنامه خیانت عاطفی” در سایت مراجعه کنید .

 

 

تلگرام
واتساپ
پست الکترونیک
پیمایش به بالا