پرسشنامه خیانت عاطفی

◾چک لیست: آیا همسر شما درگیر یک خیانت عاطفی است؟ ✍🏻پیش از آنکه بخواهید بر روی چک لیست کار کنید، باید چند نکته را متذکر شویم. حین بررسی چک لیست، همسرتان را گناه کار ندانید نه به این معنی که ساده و سهل انگار باشید بلکه جهت صحت سنجی با مشاور و متخصصی در این …

پرسشنامه خیانت عاطفی ادامه مطلب »