پرخوری عصبی

خلاصه مقاله پرخوری عصبی یا بولیمیا از شایع‌ترین اختلالات تغذیه‌ای است فرد مقدار بسیار زیادی غذا می‌خورد و پس‌ازآن دچار شرمندگی و احساس گناه می‌شود. زیرا از چاق شدن هراس دارد. و سپس با ایجاد استفراغ عمدی یا مصرف ملین یا مدر می‌کوشد از افزایش وزن خود جلوگیری کند.