نجات رابطه عاطفی

◾نجات رابطه عاطفی با پنج ت ✔️پنج ت: توجه، تقدیر، تأیید، تحسین و تصدیق یک زوج با رابطه عاطفی سالم ، به طور مرتب ، اهمیت دوطرفه شان را از پنج طریق نشان میدهند. ما نام این روش را پنج “ت” گذاشته ایم: 🔹از بین این پنج روش، توجه از همه مهمتر است. توجه کردن …

نجات رابطه عاطفی ادامه مطلب »