اختلال طیف اوتیسم

خلاصه مقاله اوتیسم، یک اختلال عصبی-رشدی است که در سه سال اول زندگی بروز میکند و مادام العمر است. علائم اوتیسم را به دو دسته تقسیم می کند: مشکلات ارتباط و تعامل اجتماعی ، و الگو های محدود یا تکراری از رفتار یا فعالیت ها.