اختلال اسکیزوفرنی

◾اختلال اسکیزوفرنی (schizophrenia) یک کلمه یونانی است به معنای شکاف ذهن یعنی یکپارچگی ذهن اسیب دیده است . تمام ارتباطات هیجانی و افکاری از هم گسیخته است (روان گسیخته) است و اختلال در این سه بخش و عدم انسجام بینشون شروع بیماری اسکیزوفرنی هست . تفکر اشفته و نا بسامان دارند . هیچ ایده و …

اختلال اسکیزوفرنی ادامه مطلب »