روش های بهبود جسمانی و ذهنی بعد از خیانت عاطفی

◾روش های بهبود جسمانی و ذهنی بعد از خیانت عاطفی   🔹روش های بهبود جسمانی برنامه تمرینی شامل دویدن یا قدم زدن، ورزش در باشگاه یا شرکت در ورزش‌های تفریحی و… را شروع کرده و ادامه دهید. ورزش کمک میکند تا به آن مشکل کمتر وسواس نشان دهید. می‌توانید تمرینات آرمیدگی عضلانی را شروع کنید …

روش های بهبود جسمانی و ذهنی بعد از خیانت عاطفی ادامه مطلب »