تفاوت روانشناسی زرد از روانشناسی علمی

◾چه طور تفاوت روانشناسان زرد را از روانشناسان علمی تشخیص دهیم ؟ ✔️ناروان شناسان خود را «همه چیز دان» معرفی می کنند! «روانشناسی» علم گسترده ای است و معمولا هر روانشناس در یک یا چند حیطه تخصصی فعالیت می کند. در نقطه مقابل، ناروان شناسان خود را همه چیزدان می دانند و در هر حیطه …

تفاوت روانشناسی زرد از روانشناسی علمی ادامه مطلب »