خیانت عاطفی

◾خیانت عاطفی وقتی واژه خیانت به گوشمان می خورد ، اولین موضوعی که به ذهنمون می آید ، ارتباط جنسی دو فرد خارج از چارچوب های تعهد زناشویی آنهاست ، این تعریف می تواند تعریف خیانت محض باشد که با خیانت عاطفی متفاوت است و بعدتر توضیحات بیشتری در موردش می دهیم . اما بهتر …

خیانت عاطفی ادامه مطلب »