افزایش تمرکز

◾افزایش تمرکز در این مقاله قصد داریم شما را با دو روش افزایش تمرکز به عنوان تکنیک پومودورو و روش پس خبا آشنا کنیم : ✔️تکنیک پومودورو (Pomodoro Technique) از این تکنیک گاهی با عنوان فن پومودورو هم یاد می‌شود که ابزاری برای مدیریت زمان است. پومودورو بر یک ایده اصلی استوار است: اینکه انسان نمی‌تواند به صورت …

افزایش تمرکز ادامه مطلب »