اختلال دو قطبی

خلاصه مقاله اختلال دو قطبی یک اختلال روانی است که در گذشته با نام شیدایی_افسردگی شناخته می‌شود. این اختلال فرد را به طور غیر طبیعی دچار تغییرات خلقی بسیار بالا یا پایین می‌کند که حالت بسیار بالا آن مانیا یا شیدایی و به حالت پایین آن افسردگی گفته می‌شود.