رفتارهای مشکوک در فرد وابسته به مواد

🔴نشانه ها و رفتارهای مشکوک در فرد وابسته به مواد   دروغگویی نداشتن خلق ثابت شب نشینی های مکرر پنهان کاری و حرکات مشکوک در منزل ظاهر ژولیده و نامناسب ضعف جنسی عدم تمایل به غذا ( افراد وابسته تمایل به خوردن برخی مواد غذایی مانند شیر ، بستنی و ترشی ندارند. و حتی میل …

رفتارهای مشکوک در فرد وابسته به مواد ادامه مطلب »