مواد مخدر

◾تریاک منشاء تریاک گیاه خشخاش است بخاطر اثرهای پزشکی و ویژه آن ، در گذشته کشت می شده است . رنگ تریاک خاکستری تیره تا قهوه ای متغیر بوده و حالتی قیر مانند دارد .مصرف تریاک صد ها سال در برخی ازکشورهای خاورمیانه و خاور دور مانند هند چین ،ایران ، تایلند ، فلیپین ، …

مواد مخدر ادامه مطلب »